Sdružení

Myslivecké sdružení Libčanská dubina bylo založeno v roce 1963.

Vybralo si k tomu opravdu příhodné místo. Samotný vznik obce Libčan je spjat s pověstí o vévodu Břetislavovi ztraceném při lovu velikého kance a zachráněným ptáčníkem jménem Libčana.

Prase divoké v dnešní oblasti Libčan potkáte jen málokdy. Díky Daňčí chovné oblasti se zde častěji setkáte se zvěří daňčí (sčítání v roce 2013 uvádí 39 ks). Další zástupce zvěře spárkaté, který se v honitbě nachází, je zvěř srnčí (údaj sčítání v roce 2013 je 106 ks). U drobné zvěře se v roce 2013 u nás objevilo kolem 100 zajíců a přibližně 10 bažantů.

Honitba, kterou nyní obhospodařuje se rozkládá v okolí obcí Libčany, Hvozdnice, Radíkovice, Radostov a Želí. Mapa honitby je zobrazena dole na stránce.

V dnešní době je počet členů sdružení cca 30.

 

Kontakt

Email: info@libcanskadubina.cz