Pozvánka

Pozvánka na ČS MS Libčany

která se koná 17.9. 2020 od 18 hod. ve Hvozdnicích

 

 

Program: 1. Zahájení, prezence

2. Kontrola brigádnické činnosti za rok 2020, doplnění plánu práce

3. Zajištění společných honů, zajištění krmiva, průběh lovu spárkaté zvěře

4. Různé - provoz střelnice v roce 2020

- provoz chaty v roce 2020

- myslivecká slavnost (Svatohubertská mše)

5. Diskuze, závěr

 

 

 

 

Na schůzi máte možnost zaplatit finanční příspěvek na bažanty (na oba hony 1500,- Kč, na hlavní hon 1000,- Kč, na štěpánský hon 500,-Kč) a odevzdat seznam odpracovaných hodin.

 

 

 

Srdečně zve výbor MS – lovu zdar

 

Nenalezeny žádné záznamy

Kontakt

Email: info@libcanskadubina.cz