Pozvánka

                            Pozvánka na ČS MS Libčany
                               která se koná 17.9.2019 od 19 hod. na chatě MS
 
 
Program:            1.  Zahájení, presence
                             2.  Kontrola brigádnické činnosti za rok 2019                               
                             3.  Zajištění společných honů, zajištění krmiva, průběh lovu spárkaté zvěře                   
                             4  Různé -  provoz střelnice v roce 2019
                                              - provoz chaty v roce 2019 
                                              - myslivecká slavnost (Svatohubertská mše) – 28.9.2019
                             5.  Diskuse, závěr
 
 
 
 
Na schůzi máte možnost zaplatit finanční příspěvek na bažanty (na oba hony 1500 Kč,na hlavní hon 1000 Kč,na štěpánský hon 500 Kč) a odevzdat seznam odpracovaných hodin.
 
 
 
                                                                                       Srdečně zve výbor MS – lovu zdar
 
Nenalezeny žádné záznamy

Kontakt

Email: info@libcanskadubina.cz