Kynologické akce

PLÁN KYNOLOGICKÝCH AKCÍ V ROCE 2020

POŘÁDANÝCH OMS HRADEC Králové, p.s.

 

Datum

Typ KA-zkoušky

Místo

Specifikace

Poznámka

25.04.

Jarní svod

Chudeřice/Mladé Buky

Všechny LUP

Spolupráce s OMS Trutnov

09. 05

Podzimní zk.I

Kosičky

Oh + ostatní

 

16. 05.

Zkoušky vloh

Chudeřice

Oh. + ostatní

 

21. 06.

Zkoušky norníků -N

Skřivany

Jezevč. + bord.

Umělá nora

11. 07.

Vodní práce

Kosičky

 

PP S.Vojnar

08. 08.

Lesní zkoušky

Stan. - Kocbeře

Oh. + ostatní

Hon. Kohoutov

06. 09.

Klubové PZ FCI

Vysoká n. Labem

retrivři

Skupina VIII

19. 09.

Podzimní zk. II

Chudeřice

Oh. + ostatní

 

10. 10.

Barvářské zkoušky

Nový Hradec Kr.

Jezev. + ost.

PP M. Jiruchové

17. 10.

Podzimní zk. III

Smiřice

Oh. + ostatní

MS „Labská r.“

18. 10.

Zkoušky norníků-N

Skřivany

Jezev. + bord.

Umělá nora

Dle vůdců

IHb

nezadáno

individuální

31.12.2020

Dle vůdců

IZN

nezadáno

individuální

31.12.2020

 

 

 

 

 

 

Vypracoval: Mgr. et Bc. Šedivka Michal – předseda KK při OMS HK

Projednáno v kynologické komisi dne 15.10.2019

 

Sestavil a administroval: Ing. František FROLA – jednatel OMS Hradec Králové

 

Schváleno Radou OMS Hradec Králové dne 14.10.2019

Poznámka: Podle nového předpisu je nutné plán KA nahlásit do 15.09.běžného roku na následující rok

 

V Hradci Králové dne 23.10.2019 zasláno na ČMMJ, z.s. Praha 24.10.2019

 

Počet výtisků: 15

 

Obdrží: 1 x ČMMJ, z.s. Praha Ing. Adámková, 5 x členové Kynologické komise při OMS HK, 8 x členové Rady OMS HK, 1 x archiv OMS HK

 

 

Výtisk č.:

 

Ing. František FROLA – jednatel Ing. Stanislav NEUMAN - předseda

 

Nenalezeny žádné záznamy

Kontakt

Email: info@libcanskadubina.cz