Brigády

Plán práce na rok 2019

Společné brigády – začátek od 8 hod. pokud nebude stanoveno jinak

0.        30.3.2019 Společná brigáda- sraz na chatě MS v 8 hod.- vedoucí Ing.Kalina

1.       6.4.2019-úklid lesa ve spoluúčasti s HS Libčany v 9 hod. na hřišti – vedoucí Ing. Hanuš

2.        13.4.2019-povinné kulové střelby v Jičíně – Ing.Kalina ( sraz v 9 hod. na střelnici)

3.        24.4.2019 středa –chata – vedoucí Ing.Pohořský,Bárta ( od 15 hod.)

4.        4.5.2019 Lesní závod -  vedoucí Štěpánek (sraz v 8,30 hod. na hřišti v Libčanech)

5.        8.5.2019 – chata –vedoucí Ing.Pohořský, Bárta, myslivecká zařízení –Ing.Kalina

6.        25.5 2019 – chata –vedoucí  Vanický,myslivecká zařízení-Ing.Kalina

7.        8.6.2019 – myslivecká zařízení –vedoucí Ing.Kalina

8.        22.6.2019 – sousedské posezení na chatě MS

Práce na stodole budou podle potřeby operativně organizovány i mimo uvedené termíny!

Vedoucí akce pozve individuálně potřebný počet členů spolku.

 

Skupinové brigády

1.        Kontrola a oprava umělých nor – vedoucí hospodář MS

 Individuální brigády

1.        Údržba topinambur –Štěpánek

2.        Oprava nábytku na chatě (průběžně) – Kohout L.

Nákup 300 ks bažantů (stejný režim jako v r. 2018 – příspěvek 1500 Kč na všechny bažantí hony, nebo příspěvek na štěpánský hon (100ks) ve výši 600 Kč, na hlavní hon (200ks) ve výši 1 200 Kč.

Dodělání venkovního výčepu a podlahy ve stodole – vedoucí Vanický, Pour

Provozování střelnice –Kohout L., Ing.Hanuš J.

 

Kulové střelby budou 13.4. od 9 hod v Jičíně.

 

Kulturní akce

VČS – posezení po schůzi

Lesní závod – 4.5.2019

Sousedské posezení spojené s brokovou střelbou -22.6.2019 od 14 hod.

Svatohubertská mše 28.9 2019 od 14 hod.

Poslední leč

Kontakt

Email: info@libcanskadubina.cz